Zaslání rozhodnutí včetně doložek právní moci

Zaslání rozhodnutí včetně doložek právní moci

 

Odstraňování reklamních zařízení

Žadatel požádal o zaslání posledních pravomocných rozhodnutí z jím uvedených spisů včetně doložek právní moci.

 

Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli plně vyhovělo a informace na základě podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů poskytlo dne 20. 6. 2019.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).

 

Položek celkem: 0