Zastávky veřejné dopravy

Zastávky veřejné dopravy

Žádost:

Zda ministerstvo dopravy disponuje databází / seznamem / registrem / evidencí zastávek veřejné  (zejména autobusové) dopravy obsahující názvy zastávek a jejich zeměpisné souřadnice (i v případě, že je takový seznam neúplný).

Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie těchto dat v libovolném strojově zpracovatelném formátu (shapefile, GeoJSON, XML, CSV, …), případně informaci, jak je získat (pokud jsou například poskytovány za úplatu jako komerční produkt).

Z veřejně dostupných informací se zdá, že by takový seznam měl existovat v rámci aplikace „jednotná vektorová dopravní mapa“, ale informací o tomto projektu existuje minimum a nezdá se, že by měl veřejně přístupné rozhraní.

Odpověď:

Registr zastávek veřejné dopravy je součástí Celostátního informačního systému o jízdních řádech, je průběžně aktualizován a informace o jeho obsahu včetně odkazu na stažení se nachází na internetových stránkách Ministerstva dopravy. Tento registr však neobsahuje informaci o geografické poloze zastávek. Popis obsahu Celostátního informačního systému o jízdních řádech se nachází pod tímto odkazem: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Jizdni-rady,-kalendare-pro-jizdni-rady,-metodi-(1)/Jizdni-rady-verejne-dopravy. Přímé stažení registru zastávek veřejné linkové dopravy a dopravy na drahách tramvajových, trolejbusových, speciálních a lanových je možné pod tímto odkazem: https://portal.cisjr.cz/pub/seznamy/zastavky.csv.

 

K aplikaci Jednotná dopravní vektorová mapa Vám sdělujeme, že v jejím rámci není požadovaná databáze či seznam zastávek včetně jejich zeměpisných souřadnic k dispozici. Informaci o jiném dostupném registru zastávek, který by zahrnoval celé území republiky a poskytoval informace o geografické poloze ministerstvo nemá. Požadovanými daty by nicméně měli disponovat provozovatelé veřejné dopravy a také její objednatelé (informace jsou např. na geoportálech některých krajů, např. Jihočeského či Moravskoslezského, kde lze data volně stáhnout). Záleží, jak je problematika v tom kterém regionu konkrétně řešena.

Položek celkem: 0