Znalecké posudky, odborná stanoviska

Znalecké posudky, odborná stanoviska
20.10.2022 13:40:32Poskytnuté informace


Žádost o:
 „I. Sdělení celkového počtu a) znaleckých posudků a b) celkového počtu jakýchkoliv odborných stanovisek či zpráv (v jakékoliv písemné podobě, včetně elektronické podoby) vypracovaných pro Ministerstvo dopravy Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice (jakýmkoliv pracovištěm či složkou), a to za období od 1.1.2017 do 27.9.2022. Počty rozdělte podle jednotlivých kalendářních roků.
II. Sdělení celkového počtu a) znaleckých posudků a b) celkového počtu jakýchkoliv odborných stanovisek či zpráv (v jakékoliv písemné podobě, včetně elektronické podoby) vypracovaných pro Ministerstvo dopravy Výukovým a výzkumným centrem v dopravě (VVCD), Doubravice, které je součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, a to za období od 1.1.2017 do 27.9.2022. Počty rozdělte podle jednotlivých kalendářních roků.“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a sděluje Vám, že  v období od 1.1.2017 do 27.9.2022 nebyla uzavřena žádná objednávka na znalecký posudek ani odborné stanovisko či zprávu s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, ani s Výukovým a výzkumným centrem v dopravě (VVCD), Doubravice, které je součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice.

Informace byla poskytnuta 11.10.2022


 

Zpět na výpis článků