Zpomalovací pás (retardér, zpomalovací příčné prahy)

Zpomalovací pás (retardér, zpomalovací příčné prahy)
11.11.2021 11:27:23Poskytnuté informace
Zpomalovací pás (retardér, zpomalovací příčné prahy)

Žádost:
 existuje nějaký předpis nebo norma, která stanovuje vzdálenost umístění zpomalovacího pásu (retardéru) od zastávky MHD, Tedy v jaké minimální vzdálenosti před zastávkou MHD lze instalovat zpomalovací pás.“
 
Odpověď:
Na základě vyjádření  věcně příslušného Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu Vám sdělujeme, že Ministerstvo dopravy předpisem,  který by stanovoval minimální vzdálenost zpomalovacích příčných prahů od zastávky MHD, nedisponuje.
 
Technické podmínky  85 (TP 85), dostupné z www.pjpk.cz, stanoví ve svém článku 2.2.  Návrh a zřizování zpomalovacích prahů, pouze potřebu při návrhu zpomalovacího prahu zajistit informace o potřebách všech účastníků provozu.  Zde je uvedena jako jedna z důležitých podmínek i informace o charakteru provozu hromadné dopravy a typu zastávek.
 
Další náležitosti pro navrhování zastávek pak stanoví ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek, která se však dané problematice též podrobně nevěnuje a naopak stanoví, že zpomalovací prahy v blízkosti zastávek mohou sloužit ochraně přecházejících. Sponzorovaný přístup k této normě (tj. přístup zdarma) je možný po registraci zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
 
Informace byla poskytnuta 03.11.2021
 

Zpět na výpis článků