Zpoplatnění dalších silnic I. třídy od 1. 1. 2020

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy od 1. 1. 2020
25.11.2021 11:52:23Poskytnuté informace

Žádost:

dne 31. 10. 2021 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„1) Na základě jakých objektivně prokazatelných skutečností prezentuje Ministerstvo dopravy, že v důsledku zpoplatnění dalších silnic I. třídy od 1. 1. 2020 nedošlo k žádným signifikantním přesunům z těchto nově zpoplatněných komunikací na jiné?

2) Zda byla Ministerstvem dopravy měřená hustota dopravy na silnicích II. a III. tříd po 1. 1. 2020, jakým způsobem a s jakými výsledky?

3) Které kraje uzavřely s Ministerstvem dopravy Memorandum o zpoplatnění dalších úseků rychlostních silnic od 1. 1. 2020 a kde lze tento dokument dohledat?“

Odpověď:

Ad 1) Ministerstvo dopravy vycházelo z dat z automatických sčítačů dopravy na jednotlivých silnicích I. třídy, které nově od 1. 1. 2020 podléhají výkonovému zpoplatnění a kde automatické sčítače byly již instalovány i v době před tímto zpoplatněním. Zdrojová data jsou uvedena v přiložené prezentaci.

Ad 2) Sčítání na silnicích II. třídy (všech) a vybraných silnicích III. třídy i místních komunikacích probíhá v rámci Celostátního sčítání dopravy, které bylo realizováno v letech 2020 a části roku 2021 (omezení vlivem pandemie nemoci COVID-19). Výsledky nejsou dosud zpracované.

Ad 3) Memorandum v příloze.

Informace byla poskytnuta 10. 11. 2021


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků