Počet registrovaných osobních vozidel v obci Velké Meziříčí

Počet registrovaných osobních vozidel v obci Velké Meziříčí
20.08.2021 13:43:39Poskytnuté informace

Žádost:

dne 2. 8. 2021  požádal žadatel o následující informace, cit.:

„…počet registrovaných osobních vozidel v obci Velké Meziříčí (CISOB 597007) k aktuálnímu datu sčítání…“

Odpověď:

Jedná o informaci zveřejněnou ve smyslu § 6 InfZ a naleznete ji na oficiálních webových stránkách Ministerstva dopravy ČR: http://www.mdcr.cz/Statistiky. Statistiky jsou vytvářeny v půlročním intervalu. Poslední aktuální je zpracována k 31. 06. 2021.

Struktura a obsah statistik je popsán v dokumentech uvedených v adresáři. Popis jednotlivých položek ve statistikách z registru silničních vozidel je uveden pod následujícím odkazem:

https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-I-pol-2021-(k-30-06-2021).

Pro účely žádosti vhodný soubor v části „Statistiky podle původních okresů a krajů“ - „Druh pro jednotlivé obce“. Velké Meziříčí je uvedeno na řádku č. 2918 souboru.

Informace byla poskytnuta 5. 8. 2021.


Zpět na výpis článků