Statistiky

Statistiky
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách 2016
Splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu
Délka splavných vodních cest pro pravidelnou dopravu
Motorové nákladní lodě
Vlečné a tlačné čluny
Vlečné a tlačné remorkéry
Osobní lodě
Přeprava věcí po vnitrozemských vodních cestách
Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách
Vnitrostátní přeprava věcí po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit v tunách

Celkem dokumentů:55