Statistiky

Statistiky
Vnitrostátní přeprava věcí po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit v tkm
Vývoz věcí po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
Vývoz věcí po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
Dovoz věcí po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
Dovoz věcí po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po vodních cestách
Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky po vodních cestách
Vývoz věcí po vnitrozemských vodních cestách do regionů - Hl. m. Praha
Dovoz věcí po vnitrozemských vodních cestách z regionů - Hl. m. Praha (
Přeprava věcí po vnitrozemských vodních cestách v rámci regionu - Hl. m. Praha

Celkem dokumentů:55