Statistiky

Statistiky
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2018
Celkové souhrnné počty prohlídek provedených na STK
Souhrnné počty prohlídek provedených po jednotlivých STK
Hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad vozidel při pravidelných TP
Statistika II. pol./2018 (k 1.1.2019)
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2018 - 1.pololetí
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2018 - 1. pololetí
Statistika I. pol./2018 (k 30.06.2018)
Souhrnné statistiky - 2018, 2019,2020, 2021
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2017

Celkem dokumentů:86