Statistiky

Statistiky
Ekonomické ukazatele dopravců v silniční linkové dopravě
Ekonomické ukazatele vztažené na 1 km
Dopravní a přepravní výkony
Stáří a použití autobusů
Statistika I. pol./2017 (k 30.06.2017)
Měsíční statistiky - 2018, 2019
Statistiky pro výpočty kapacit
Průřezové statistiky

Celkem dokumentů:68