Etická komise

Etická komise
Etická komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel vznikla při Ministerstvu dopravy v dubnu 2020. Hlavním cílem její činnosti v prvním roce jejího působení byla příprava etických doporučení pro provoz automatizovaných a autonomních vozidel. Výsledkem práce odborníků z oblasti etiky, společenských věd, práva i technologií z různých akademických i soukromých subjektů je celkem 21 doporučení. Celá zpráva obsahující etická doporučení je dispozici ke stažení (viz dole) včetně Dotazníku ke zprávě Etické komise, který Vás uvede do základních tematických oblastí.

Složení Etické komise:
Předseda:
PhDr. David Černý, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda:
PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. – Centrum dopravního výzkumu

Členové:
Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Oxon) – CMS
JUDr. Adam Doležal, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
Ing. Martin Hron – TÜV SÜD Czech
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Juraj Hvorecký Ph.D. –  Filosofický ústav AV ČR
Ing. Tomáš Ječný – Škoda Auto
Ing. Václav Jirovský, Ph.D. – Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Daniel D. Novotný, Ph.D. – Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. et Ing. Václav Uhlíř  – Fakulta informačních technologií VUT
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. – Ústav informatiky AV ČR

Mezi hlavní oblasti, kterými se komise zabývá, patří zejména interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR. Etická komise má za cíl rovněž identifikovat další dílčí témata související s provozem autonomních vozidel.

Výsledkem první fáze činnosti Komise byla příprava sady doporučení pro fungování samořízených vozidel a další vývoj v této oblasti. Experti ve svých závěrech stanovili principy přechodu k autonomní dopravě, který musí být především bezpečný, postupný a odpovědný, a definovali jeho přínosy i možná rizika. Připravili celkem 21 doporučení z oblasti etiky, práva, umělé inteligence a technologií, které zachycují aktuální poznání v této oblasti. Považují za klíčové věnovat se dále otázkám soukromí a nakládání s daty i jejich zabezpečení, právním a etickým otázkám týkajícím se bezpečnosti či ochrany životů a zdraví nebo posilování důvěry v technologie a seznamování se s nimi. Taktéž bude třeba se dále zaměřit na legislativu potřebnou pro provoz. 

Stáhněte si: