Drážní doprava

Drážní doprava
OneTicket


Organizace v České republice

Arriva vlaky s.r.o.
Asociace lanové dopravy
Asociace podniků českého železničního průmyslu
České dráhy, a. s.
Die Länderbahn CZ s.r.o.
Telematika ČD, a. s.
Drážní inspekce
Drážní úřad
GW Train Regio
LEO Express
Metrans Rail, s.r.o.
Národní technologická platforma – Interoperabilita železniční infrastruktury
PKP CARGO INTERNATIONAL
Regiojet a.s.
Sdružení dopravních podniků
Sdružení železničních společností
Slezskomoravská dráha a.s.
Správa železnic, státní organizace
Státní fond dopravní infrastruktury
TRILEX
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Výzkumný ústav železniční
Železnice Desná
Klub železničních cestovatelů
AŽD Vlaky - Švestková dráha

 

Odboráři 

Aliance drážního provozu
Cech strojvůdců České republiky
Federace strojvůdců
Federace vlakových čet
Federace vozmistrů
Odborový svaz státních orgánů a organizací
Odborový svaz dopravy
OSŽ – Odborové sdružení železničářů
Svaz odborářů služeb a dopravy
 

 

Zahraniční organizace

Evropská unie - Ředitelství pro dopravu a mobilitu
Agentura Evropské unie pro železnice
Mezinárodní železniční unie (UIC)
Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD)
Železniční organizace ve světě (Evropský železniční server)

 

Zájmové organizace

Doupovská dráha
Klub dráhařů
Kozí dráha
Parostroj
Stránky společnosti pro veřejnou dopravu
Zubrnická muzeální železnice

 

Ostatní

Centrum pro efektivní dopravu
Informace o městské dopravě
Rozhledny a Lanové dráhy  v České republice
Lanové dráhy (přehled provozovaných lanových drah v České republice a okolních státech)
Městská doprava Citytrans
Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně
Portál právních předpisů Evropské unie
Úřední věstník Evropské unie
Výpočet ceny jízdného v železniční dopravě - ONE TICKET (společnost CENDIS)
Zpoždění vlaků na síti Správy železnic

Plán dočasných omezení - výluky (web Správy železnic)

Příloha č. 8 k výměru MF č. 01/2021
Pevné ceny a určené podmínky ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a regionální pro přepravní služby na základě jednotného jízdního dokladu

 

Prohlášení o dráze

Prohlášení o dráze

 

Jízdní řády

Jízdní řády městské hromadné dopravy
Jízdní řády vlaků a autobusů - IDOS
Řazení vlaků pro přepravu osob (ŽelPage)
Řazení vlaků pro přepravu osob (vagonWEB)


Magazíny a periodika s drážní tématikou

ACRI NEWS
Časopis Silnice-železnice
Československý dopravák (časopis věnovaný městské a příměstské dopravě v ČR a SR)
Časopis DP kontakt​ (Dopravní podnik hl. m. Prahy)
ČD pro vás
Dopraváček (Informační portál o veřejné dopravě)
Dopravní magazín
Dopravní noviny (týdeník)
Dráha (měsíčník)
Regiojet – časopis Žlutý
K-report
Reportér (AŽD s.r.o.)
Stránky přátel železnic
SUDOP E-Revue
Vědeckotechnický sborník Správy železnic
Zájmy strojvůdce (časopis Federace strojvůdců)
Železničář, elektronická verze
Železniční magazín
Železničný semafor (slovensky)