Vyhledávání

Vyhledávání
Kontrolní a dozorová činnost
OPD -železniční kolejová vozidla
Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících
Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové železniční dopravě
Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy
Přehled o objednávkách veřejných služeb v přepravě cestujících
Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030
Legislativa v taxislužbě
Metodika, stanoviska, doporučení
Postupy pro provozní a obchodní aktivity zahraničních leteckých dopravců na území České republiky

Celkem dokumentů:30202