Vyhledávání

Vyhledávání
Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové železniční dopravě
Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy
Přehled o objednávkách veřejných služeb v přepravě cestujících
Zelená a bílá kniha - koncepce veřejné dopravy
Legislativa v taxislužbě
Metodika, stanoviska, doporučení
Postupy pro provozní a obchodní aktivity zahraničních leteckých dopravců na území České republiky
Cestování osob se zdravotním postižením
Seznam Společenství "black list"
Udělování omezených přepravních práv

Celkem dokumentů:22683