Vyhledávání

Vyhledávání
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Implemetační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Databáze projektů VaVaI v oblasti dopravy
Schvalování vozidel - informace
Metodiky LPG/CNG
Tažná zařízení - padělané vzory typových listů
Seznam držitelů schválení na montáž druhého ovládání vozidel pro autoškoly
Historická a sportovní vozidla

Celkem dokumentů:40349