Vyhledávání

Vyhledávání
Státní dotace
Program pro poskytování státní dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2021 vyhlášený odborem civilního letectví Ministerstva dopravy
Výzva - dotace na regionální železniční dopravu v roce 2019
Poskytnutí dotace MD
Výzva – poskytnutí dotace na úhradu zvýšených nákladů autobusové dopravy v Jihomoravském kraji
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 2006
Databáze projektů VaVal
Účelová dotace pro Pardubický kraj: Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2019
Účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby…..
Investiční dotace podnikatelským subjektům – schválený rozpočet na rok 2006 podle programů ISPROFIN

Celkem dokumentů:112