Vyhledávání

Vyhledávání
Kontrolní a dozorová činnost
Legislativa národní a EU ve veřejné dopravě
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Provádění kontrol technického stavu vozidel
Silniční doprava - metodika MD
Metodika pro detekci nebezpečných jevů na pozemních komunikacích
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Metodika pro montáž, provozování a údržbu světelné závory pro železniční přejezdy
Metodika užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi

Celkem dokumentů:80