Elektronické dálniční kupóny (známky)

Elektronické dálniční kupóny (známky)
22.01.2021 14:15:22|Dálniční kupóny a mýtné
Elektronické dálniční kupóny (známky)

Elektronické dálniční kupóny (časové zpoplatnění pozemních komunikací)


Povinnost uhradit časový poplatek za užití zpoplatněné pozemní komunikace se týká všech silničních motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 t (nad 3,5 t již podléhají mýtnému). Zaplacení poplatku musí proběhnout před užitím zpoplatněné pozemní komunikace.

Pro určení největší povolené hmotnosti vozidla je směrodatný údaj v technickém průkaze vozidla (tedy není rozhodující, zda k vozidlu bude či nebude připojeno přípojné vozidlo, při jehož započtení by hmotnost jízdní soupravy překročila 3,5 t).

EDAZ-logo.pngOd 1. ledna 2021 je v České republice využíván systém elektronické úhrady časového poplatku. Uhradit poplatek je možné pomocí počítače či chytrého telefonu (www.edalnice.cz), v samoobslužných kioscích, či na jednom z obchodních míst –⁠ Česká pošta a EuroOil.

Druhy kupónů

Elektronickou dálniční známku si můžete koupit až tři měsíce před zahájením platnosti. 
Můžete si vybrat z několika druhů kupónů, podle délky platnosti.
Roční elektronická dálniční známka má klouzavou platnost, takže bude vždy platit celý rok.
 
Roční Měsíční Desetidenní
1500 Kč 440 Kč 310 Kč
 750 Kč  220 Kč  155 Kč
eko-cena.pngEko cena je snížená cena dálničního kupónu, kterou lze uplatnit, jde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem dle § 21 odst. zákona o pozemních komunikacích.
Jelikož se Eko cena týká vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem (i kombinovaná s jiným palivem), nelze ji uplatnit na vozidla poháněná LPG.krizek.pngŘidiči, jedoucím po zpoplatněním úseku bez platné elektronické dálniční známky (vyjma osvobozených) hrozí pokuta až 20 000 Kč.
Zneužití osvobození může být pokutováno až do výše 100 000 Kč.
Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení o osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození.

Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného kupónu může být pokutováno až do výše 5 000 Kč na místě a až do výše 100 000 Kč ve správním řízení. 

  krizek.pngOsvobození od zpoplatnění 

Deatilní informace o osvobození vozidel naleznete zde.

Osvobozena od úhrady časového poplatku (povinnosti zakoupit si dálniční kupón) jsou vozidla:
 • vybavená výstražným světlem (podle vyhlášky č. 341/2014 Sb.), pokud se jedná o vozidla:
  • Vězeňské služby ČR
  • poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby
  • složek integrovaného záchranného systému
 • Police České republiky opatřených nápisem "POLICIE"
 • ozbrojených sil ČR včetně vozidel opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti
 • celních orgánů s nápisem "CELNÍ SPRÁVA" 
 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI"
 • obecní nebo městské policie opatřených nápisem "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE"
 • Vězeňské služby ČR 
 • přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP (kromě postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P (pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká)
 • přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby,
 • provozovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob
 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva 
 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací
 • správce zpoplatněné pozemní komunikace
 • používajícím jako palivo elektrickou energii nebo vodík (výlučně, nebo v kombinaci s jiným palivem je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km)
 • vozidla vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla,
 • je-li nutno při uzavírce užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci
Osvobození od zpoplatnění je uvedeno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.


paragraf-final.jpg

   FAQ

Platí mi elektronická dálniční známka i při změně SPZ vozidla?
Elektronickou dálniční známku nelze převádět mezi jednotlivými vozidly. Pokud však potřebujete změnit samotnou státní poznávací značku vozidla při její ztrátě, zničení nebo odcizení, je to možné. Jednoduše vyplníte Avízo o změně SPZ, kterým doložíte danou životní situaci.
Více informací zde.

Je možné nakoupit elektronické dálniční známky hromadně?
Elektronické dálniční známky je možné nakupovat i hromadně s možností nahrání sady až 200 vozidel najednou (možno překopírovat ze souborů, jako např. XLS, TXT atd.), kde počet sad není omezen. Existuje pouze horní hranice 10 tis. vozidel v rámci jedné hromadné úhrady. Prostřednictvím jednotlivých sad můžete nastavovat rozdílné počátky platnosti, druhy elektronických dálničních známek, případně typ pohonu. Zaplatit lze platební kartou nebo bankovním převodem. Po úhradě Vám v rámci jednoho emailu přijde zkomprimovaný (ZIP) soubor obsahující jednotlivá potvrzení o úhradě pro zadaná vozidla, sloužící coby podklad pro účetnictví a daňovou evidenci.

Co když při nákupu elektronické dálniční známky udělám chybu a omylem ji koupím na cizí SPZ? Jde transakci stornovat?
V případě, že kupujete elektronickou dálniční známku na obchodním místě, máte v případě chyby 15 minut od zaplacení na změnu chybně zadaných údajů (na obchodním místě, kde byl nákup učiněn).
Pokud kupujete elektronickou dálniční známku v e-shopu nebo samoobslužném kiosku a chcete, aby platila ihned po zaplacení, věnujte pozornost zadávaným údajům. V případě, že vše potvrdíte, zaplatíte a následně zjistíte, že údaje jsou chybné, není možné je změnit ani stornovat.
V případě, že k nákupu elektronické dálniční známky využijete e-shop na webu edalnice.cz a odložíte počátek její platnosti, můžete do začátku platnosti elektronické známky provést úpravu chybně zadaných údajů. Konkrétně: jednu změnu SPZ a jednu změnu počátku platnosti elektronické dálniční známky.

Jak je to s vozidly přepravující držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P.
V případě silniční kontroly musí být držitel průkazů ZTP nebo ZTP/P ve vozidle přítomen, jinak se na vozidlo osvobození nevztahuje. Při silniční kontrole bude stačit předložit příslušný průkaz. Pro občany s průkazy vydanými mimo Českou republiku platí povinnost uhradit elektronickou dálniční známku.
Více informací o osvobození zde.

Jak zjistím, kdy mi končí platnost elektronické dálniční známky?
Nabízí se několik cest, jak zjistit, kdy Vám končí platnost elektronické dálniční známky. Můžete si ji ověřit online na webu www.edalnice.cz, kde jednoduše zvolíte stát registrace a SPZ vozidla. Další možností je, že si upozornění o končící platnosti necháte automaticky zaslat. Pokud při nákupu elektronické dálniční známky uvedete kontakt a zaškrtnete, že chcete dostat upozornění na končící platnost, bude Vám zasláno.

Kdy obdržím potvrzení o úhradě, když jsem platil/a bankovním převodem?
Potvrzení o úhradě obdržíte, až když bude částka připsaná na náš účet (až 5 dnů).

Více otázek a odpovědí naleznete zde.
 

Zpoplatněné úseky

Seznam zpoplatněných úseků je k nalezení zde.

2022-vignette.JPG
 

krizek.pngVíce informací 


Zákaznická linka edalnice.cz
telefon: +420 222 266 757
e-mail: info@edalnice.cz

 Zpět na výpis článků