Povinné ručení ukrajinských vozidel na území ČR

Povinné ručení ukrajinských vozidel na území ČR
|Registr vozidel
Povinné ručení ukrajinských vozidel na území ČR

Na vozidla uprchlíků z Ukrajiny se po dobu 6 měsíců od opuštění ukrajinského území vztahuje výjimka z povinného ručení – v případě škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky tak bude tyto události hradit Česká kancelář pojistitelů k tíži garančního fondu, a to bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy, kteří tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat. Při nehodě se mohou Ukrajinci obrátit na speciální linku +420 251 032 834, kde jim poradí, jak škodu řešit.

Po uplynutí této doby je možné vozidlo registrovat, získat českou registrační značku a sjednat povinné ručení. K tomu je ale zatím potřeba mít pobyt na území České republiky a vozidlo musí splňovat požadavky registrace, zejména § 34 a 35 zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 

Ukrajinská vozidla v ČR, postup při registraci

Vozidlo je registrované na Ukrajině 

Občané Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza za účelem strpění na území (dočasná ochrana).
  • Jedná se o vozidlo v mezinárodním provozu. Jeho řidič musí ve vztahu k technickému stavu vozidla zajistit, aby bylo v řádném technickém a provozním stavu. Na jeho řidiče (provozovatele) se pak nevztahuje povinnost přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce na  stanice STK v ČR.  
  • Kontroly vozidel v mezinárodním provozu na území ČR vykonává Policie České republiky.
 
Občané Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu nebo jim byl udělen azyl (zde se nejedná o občany, kterým bylo uděleno strpění na území - dočasná ochrana). 
  • Nepřesáhne-li doba provozování takového vozidla na území ČR šest měsíců v kalendářním roce, jedná se o vozidlo v mezinárodním provozu (viz výše).
  • Přesáhne-li doba provozování takového vozidla na území ČR šest měsíců v kalendářním roce, musí ho provozovatel zapsat do registru silničních vozidel. Dále pak podléhá pravidelným technickým kontrolám.
 
Registrace vozidel v České republice občanem Ukrajiny

Bližší informace podá jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, viz interaktivní mapa s kontakty a adresami: Ministerstvo dopravy ČR - Registrace vozidel (mdcr.cz)
 
 
Mohou nastat dvě situace:
  • vozidlo je registrováno na Ukrajině, ale má schválení platné v EU, najde se na výrobním štítku vozidla (např. e1*2007/46*0279) – poté lze registrovat a přidělit registrační značku a technický průkaz
  • vozidlo nemá schválení V EU - poté je nutno před registrací provést schválení technické způsobilosti a následně vozidlo zaregistrovat (přidělení registrační značky a technického průkazu)


 

Zpět na výpis článků