Vývoz vozidla z ČR do jiného státu

Vývoz vozidla z ČR do jiného státu
01.10.2020 2:00:00|Registr vozidel
Vývoz vozidla z ČR do jiného státu

Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu

Pro zápis vývozu vozidla z České republiky do zemí Evropské unie lze postupovat dvěma způsoby (1) nebo (2). V případě vývozu vozidla mimo členské státy Evropské unie je postup pouze jeden (1):
  1. Podat žádost o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz vozidla z České republiky na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).
  2. Vozidlo po výjezdu z České republiky nový majitel v zahraničí (v rámci Evropské unie) přihlásí do evidence a následně tamní úřady do 2 měsíců nahlásí do České republiky, že vozidlo je přihlášené a zaevidované v jiném státě Evropské unie (Upozornění: pokud nedojde k registraci v rámci Evropské unie tento postup nelze uplatnit).
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. 

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.document.png Co s sebou na úřad?

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
  • osvědčení o registraci vozidla
  • technický průkaz vozidla, byl-li vydán
  • provedení evidenční kontroly (ne starší než 1rok) ověří úřad při vyřizování žádosti 
  • všechny tabulky registrační značky vydané k vozidlu (odevzdáte)

krizek.png  Správní poplatek za vydání značky s omezenou platností činí 200 Kč za každou tabulku plus 50 Kč za změnu zapisovaných údajů.

krizek.png
Značky jsou vystaveny bezodkladně (zpravidla na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.
 

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759

 Zpět na výpis článků