Vzdání se řidičského oprávnění některé skupiny

Vzdání se řidičského oprávnění některé skupiny
09.09.2021 22:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Vzdání se řidičského oprávnění některé skupiny

Vzdání se řidičského oprávnění některé skupiny


Pokud již nehodláte řídit motorová vozidla vybrané skupiny řidičského oprávnění, je možné se této skupiny řidičského oprávnění vzdát. Stačí k tomu vyplnit formulář níže a odevzdat jej společně s řidičským průkazem na jeden z úřadů obce s rozšířenou působností. 

Zároveň je potřeba podat žádost o vydání řidičského průkazu pro skupiny řidičského oprávnění, které si ponecháváte.

Vzdání se řidičského oprávnění je děj nevratný a v případě, že budete chtít v budoucnu řídit motorová vozidla (ke kterým opravňuje řidičské oprávnění skupiny, u níž došlo k vzdání se), je třeba se podrobit výuce a výcviku v autoškole, složit zkoušku a požádat o udělení řidičského oprávnění.
 

Kam se obrátit?

Žádost o mezinárodní řidičský průkaz je nutné podat osobně. Můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP). Těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

Bez-nazvu-(2).png
 

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu

  • Platný doklad totožnosti
  • Doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky (pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky)


Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.

Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

 
U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
  
1.png 2.png
Standardní vydání 200 Kč           do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 
3.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste oznámili vzdání se řidičského oprávnění a podali žádost o vydání řidičského průkazu.


Podrobnosti najdete v těchto předpisech:

paragraf-final.jpg

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759

 
 
 
 
 


Zpět na výpis článků