Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
1. 11. 2018 8:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

04. Základní informace k životní situaci

Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje údaje o řidiči, řidičském oprávnění, záznamy o přestupcích apod. 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče může podat fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností  - mapa ORP.

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče dále může podat jiná fyzická či právnická osoba, ale pouze na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje jiná fyzická nebo právnická osoba žádá. Zmíněný souhlas musí být ověřen příslušným orgánem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o výpis z evidenční karty u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

08. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností - mapa ORP.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností předložte:
  • žádost o výpis z evidenční karty řidiče,
  • platný doklad totožnosti,
  • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výpis z bodového hodnocení (pokud ho vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností) podléhá správnímu poplatku ve výši 15 Kč za první stranu, za každou další i započatou stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč, pokud je pořizována na tiskárně výpočetní techniky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z bodového hodnocení.

Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo dopravy

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor agend řidičů
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.
 

Zpět na výpis článků