Změna údajů v českém řidičském průkazu

Změna údajů v českém řidičském průkazu
01.10.2020 20:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Změna údajů v českém řidičském průkazu

Změna údajů v českém řidičském průkazu

Dojde-li ke změně údajů (osobní údaje), které se zaznamenávají do řidičského průkazu,  je jeho držitel povinen oznámit tuto změnu a zároveň požádat o vydání nového řidičského průkazu.

Změnu adresy již hlásit nemusíte, ostatně nově již se na řidičském průkazu ani neuvádí.

Kam se obrátit?

Žádost o změnu údajů v řidičském průkazu můžete učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • řidičský průkaz
  • doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky (pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky)
  • případně další podklady vztahující se k oznámené změně údajů.
document.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
 
  krizek.png krizek.png
Standardní vydání 200 Kč do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.

Při převzetí nového řidičského průkazu je držitel povinen odevzdat původní řidičský průkaz, tj. obsahující původní údaje.

  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Autor informace:
Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.czZpět na výpis článků