Změna údajů v českém řidičském průkazu

Změna údajů v českém řidičském průkazu
01.10.2020 20:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Změna údajů v českém řidičském průkazu

Změna údajů v českém řidičském průkazu

Dojde-li ke změně údajů (osobní údaje), které se zaznamenávají do řidičského průkazu,  je jeho držitel povinen oznámit tuto změnu a zároveň požádat o vydání nového řidičského průkazu.

Změnu adresy již hlásit nemusíte, ostatně nově již se na řidičském průkazu ani neuvádí.

Kam se obrátit?

Žádost o změnu údajů v řidičském průkazu můžete učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • řidičský průkaz
  • doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky (pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky)
  • případně další podklady vztahující se k oznámené změně údajů.
document.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
 
  krizek.png krizek.png
Standardní vydání 200 Kč do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.

Při převzetí nového řidičského průkazu je držitel povinen odevzdat původní řidičský průkaz, tj. obsahující původní údaje.

  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků