Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
5. 12. 2016 9:25:52|Řidičské průkazy


Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

03. Pojmenování (název) životní situace

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu / mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu údajů musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa Vašeho obvyklého bydliště.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: platný doklad totožnosti, dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,  jednu  fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na všech příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, nebo k prohlédnutí zde.
 Žádost o vydání řidičského průkazu je od data 19.01.2013 tisknuta přímo ze systému registru řidičů, a tudíž vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek při změně údajů v řidičském průkazu činí 50 Kč. V případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu je správní poplatek 500 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změnu údajů zapsaných v  ŘP/MŘP musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
Nový řidičský průkaz Vám bude vystaven do 20 dní od podání žádosti za správní poplatek ve výši 50 Kč, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 500 Kč.
Nový  MŘP Vám bude vystaven bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Může Vám být uložena pokuta podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, obecní úřady obce s rozšířenou působností.
V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor  agend řidičů

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 20.02.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 05.12.2016

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situaceZpět na výpis článků