Výměna řidičského průkazu státu EU za český

Výměna řidičského průkazu státu EU za český
01.10.2020 12:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Výměna řidičského průkazu státu EU za český

Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz

Vyměnit si řidičský průkaz za český je možné pouze v případě, že má daná osoba obvyklé bydliště na území České republiky.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, pak je to místo, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.

Doklady prokazující obvyklé bydliště jsou např.:
  • potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
  • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
  • nájemní smlouva k nemovitosti
  • potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
  • výpis z živnostenského rejstříku
 

Kam se obrátit?

Žádost o výměnu řidičského průkazu je nutné osobně a můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • platný řidičský průkaz členského státu EU
document.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
 
  krizek.png krizek.png
Standardní vydání 200 Kč do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.


  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.


Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků