Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče
01.10.2020 2:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje údaje o řidiči, řidičském oprávnění, záznamy o přestupcích apod.

Kam se obrátit?

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče může podat fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče dále může podat jiná fyzická či právnická osoba, ale pouze na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje jiná fyzická nebo právnická osoba žádá. Zmíněný souhlas musí být ověřen příslušným orgánem.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  • platný doklad totožnosti
  • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem

krizek.png  Výpis na úřadě (ORP) podléhá správnímu poplatku ve výši 15 Kč za první stranu a za každou další 5 Kč.

krizek.pngLhůta pro vyřízení je 30 kalendářních dnů od podání žádosti, zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

  

paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků