Změna údajů v mezinárodním řidičském průkazu

Změna údajů v mezinárodním řidičském průkazu
01.10.2020 19:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Změna údajů v mezinárodním řidičském průkazu

Změna údajů v mezinárodním řidičském průkazu

Na oznámení změny údajů v mezinárodním řidičském průkazu (osobní údaje) máte 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo – typicky se jedná o situaci při přestěhování z obce do obce.

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

  document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • dosavadní platný řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz
  • jednu průkazovou fotografii (pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je stále nutné předkládat papírovou fotografii)
  • případně další podklady vztahující se k oznámené změně údajů

krizek.png Správní poplatek za vydání řidičského průkazu činí 50 Kč. 

krizek.png
Mezinárodní řidičský průkaz bude vystaven bezodkladně (zpravidla na počkání).

 

krizek.png Řidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.


  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759

 Zpět na výpis článků