Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu

Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu
01.10.2020 18:30:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu

Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu

Kam se obrátit?

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu jste povinni to neprodleně oznámit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.


krizek.png
  Odcizení řidičského průkazu doporučujeme oznámit taktéž i Policii České republiky.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Vám vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada řidičského průkazu platí pouze na území České republiky po dobu 30 dnů.
 

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
  • při poškození průkazu i poškozený řidičský průkaz
    platný doklad totožnosti

Pro zažádání o nový řidičský průkaz můžete využít Portál dopravy, kde lze vše vyřídit snadno během několika minut.
Predstavujeme-Portal-dopravy.pngdocument.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
 
  krizek.png krizek.png
Standardní vydání 200 Kč do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.

Při převzetí nového řidičského průkazu je držitel povinen odevzdat původní řidičský průkaz, tj. obsahující původní údaje.


  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůkrizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků