Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu

Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu
01.10.2020 18:30:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu

Ztráta, odcizení nebo poškození českého řidičského průkazu

Kam se obrátit?

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu jste povinni to neprodleně oznámit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.


krizek.png
  Odcizení řidičského průkazu doporučujeme oznámit taktéž i Policii České republiky.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Vám vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada řidičského průkazu platí pouze na území České republiky po dobu 30 dnů.
 

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
  • při poškození průkazu i poškozený řidičský průkaz
    platný doklad totožnosti

Pro zažádání o nový řidičský průkaz můžete využít Portál dopravy, kde lze vše vyřídit snadno během několika minut.
Predstavujeme-Portal-dopravy.pngdocument.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
 
  krizek.png krizek.png
Standardní vydání 200 Kč do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.

Při převzetí nového řidičského průkazu je držitel povinen odevzdat původní řidičský průkaz, tj. obsahující původní údaje.


  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůkrizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Autor informace:
Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.czZpět na výpis článků