Ztráta, odcizení nebo poškození mezinárodního řidičského průkazu

Ztráta, odcizení nebo poškození mezinárodního řidičského průkazu
01.10.2020 17:30:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Ztráta, odcizení nebo poškození mezinárodního řidičského průkazu

 Ztráta, odcizení nebo poškození mezinárodního řidičského průkazu

Kam se obrátit?

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu jste povinni to neprodleně oznámit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.


krizek.png
  
Odcizení řidičského průkazu doporučujeme oznámit taktéž i Policii České republiky.


 

document.png Co s sebou na úřad?

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
  • v případě poškození mezinárodního řidičského průkazu i poškozený doklad
  • jednu průkazovou fotografii (pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je stále nutné předkládat papírovou fotografii).

krizek.png Správní poplatek za cydání mezinárodního řidičského průkazu činí 50Kč. 

krizek.pngMezinárodní řidičský průkaz bude vystaven bezodkladně (zpravidla na počkání), ale jen při předložení platného řidičského průkazu. Při ztrátě/odcizení/poškození/zničení obou dokladů musí být nejdříve vydán právě řidičský průkaz a teprve na jeho základě pak lze vydat mezinárodní řidičský průkaz.

   paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


 krizek.pngVíce informací


Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.


Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků