Dohoda ADR 2019

Dohoda ADR 2019
10/05/2019 11:59:39Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR
 

V částce 17 pod číslem 23/2019 byla ve Sbírce mezinárodních smluv uveřejněna Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2019 a 2020 - ADR 2019. Níže jsou přiloženy soubory ke stažení.

Anglickou verzi dohody ADR 2019 lze nalézt na stránkách EHK OSN na tomto odkazu:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2019/19contentse.htmlDownload:
Back to article list