Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR

Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR
25.06.2018 10:39:34Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR
Číslo dohody Název mnohostranné dohody Platnost do
M322 Přeprava výrobků zábavné pyrotechniky UN 0335, 0336 19.08.2024
M 330 Osvědčení o školení řidiče a bezpečnostního poradce podle dohody ADR 01.03.2021
M 329 Přeprava určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci 21.09.2025
M 333 Osvědčení o školení řidiče 01.10.2021
M 334 Osvědčení bezpečnostního poradce 01.10.2021

Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že  tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR umožňuje uzavírat tzv. mnohostranné dohody. Výše uvedený seznam mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených dle oddílu 1.5.1 dohody ADR.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků