Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
12.10.2023 13:34:45Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

Termín a místo konání                                                              Uzávěrka pro přijímání
zkoušky                                                                                           přihlášek
 

17. 10. 2023    Praha - MD                                                                     10. 10. 2023
14. 11. 2023    Praha - MD                                                                     07. 11. 2023
05. 12. 2023    Praha - MD                                                                     28. 11. 2023
23. 01. 2024    Praha - MD                                                                     16. 01. 2024
27. 02. 2024    Praha - MD                                                                     20. 02. 2024
19. 03. 2024    Praha - MD                                                                     12. 03. 2024
23. 04. 2024    Praha - MD                                                                     16. 04. 2024
21. 05. 2024    Praha - MD                                                                     14. 05. 2024
18. 06. 2024    Praha - MD                                                                     11. 06. 2024
10. 09. 2024    Praha - MD                                                                     03. 09. 2024
15. 10. 2024    Praha - MD                                                                     08. 10. 2024
19. 11. 2024    Praha - MD                                                                     12. 11. 2024
10. 12. 2024    Praha - MD                                                                     03. 12. 2024

   

Zkoušky v těchto termínech probíhají podle zkušebního řádu platného od 01.08.2022, a mohou se k nim přihlásit nejen uchazeči o získání osvědčení bezpečnostního poradce, ale i uchazeči o prodloužení platnosti stávajících osvědčení.

Poplatek za zkoušku:

Poplatek za zkoušku ve výši 1 000,-Kč vč. DPH se hradí předem na účet Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o., organizace pověřené organizací zkoušky. Všechny údaje pro zaplacení poplatku obdržíte emailem po přihlášení na zkoušku použitím přihlašovacího formuláře na webových stránkách CSPSD (https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci). Platba musí být připsána na účet CSPSD nejpozději 2 dny před termínem zkoušky.

Místo konání:

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek zkoušky vždy od 10:00 hodin, prezence od 9.00 hod do 9.45 hod. Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Organizace zkoušek:

Ministerstvo dopravy pověřilo od 1.1.2020 organizací zkoušek pro získání i prodloužení osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3.10 Dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Centrum služeb pro silniční dopravu
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Email: adr@cspsd.cz
Tel.: 225 131 711
Alena Mašatová, 770 125 650
Lucie Šišková, 608 863 945

Přihlášení na zkoušku:

1) Pro získání osvědčení musí uchazeč:
• absolvovat školení pro zvolenou specializaci u pověřené školící organizace
• před zkouškou při prezenci prokázat svou totožnost. Bez prokázání totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce
• vybrat si vhodný termín zkoušky, na který se uchazeč přihlásí na webových stránkách https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci vyplněním kontaktního formuláře
• absolvovat zkoušku nejpozději do 12 měsíců od školení, v opačném případě musí uchazeč školení absolvovat znova
• zaplatit správní poplatek 200 Kč formou kolkové známky za vydání osvědčení
Pro rozšíření osvědčení (získání nové specializace) platí stejná pravidla jako pro získání osvědčení.

2) Pro prodloužení osvědčení musí uchazeč:
• před zkouškou při prezenci prokázat svou totožnost. Bez prokázání totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce
• vybrat si vhodný termín zkoušky, na který se uchazeč přihlásí na webových stránkách https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci vyplněním kontaktního formuláře
• zaplatit správní poplatek 200 Kč formou kolkové známky za vydání osvědčení
Uchazeči o prodloužení platnosti nemají povinnost školení absolvovat, ale kvůli náročnosti zkoušky toto obnovovací školení doporučujeme.
 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků