Nový bodový systém

Nový bodový systém
Představujeme návrh novely zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů)Předpokládané datum účinnosti novely je 1. 1. 2022.

Naším hlavním cílem je:
  • zvýšit bezpečnost silničního provozu, protože dlouhodobě zaostáváme za ostatními evropskými zeměmi ve statistice zemřelých nebo těžce zraněných na silnicích
  • celý systém po 14 letech fungování zjednodušit – na pouhé tři sazby bodů (2b, 4b a 6b), na 4 pásma pokut (blokových i těch ve správním řízení)
  • zpřísněním postihů závažných a vědomých činů zakročit proti pirátům silnic
  • snížením pokut za bagatelní přestupky nešikanovat slušné řidiče
  • zavést možnost nechat se informovat o stavu bodového konta pomocí SMS, e-mailu nebo datové schránky