Úplné znění

Úplné znění
Níže si můžete stáhnout úplné znění novely zákona o silničním provozu. Modře jsou v něm vyznačeny změny provedené novelou zákona o silničním provozu projednávanou jako sněmovní tisk č. 624 a zeleně jsou vyznačeny změny provedené novelou zákona o silničním provozu projednávanou jako sněmovní tisk č. 643.