Přestupky

PřestupkyZpřísňujeme postihy za nejzávažnější přestupky
Zatímco spodní hranice pokuty ve správním řízení zůstala zpravidla na podobné úrovni, navýšili jsme horní hranici, aby bylo možné vzhledem k okolnostem uložit vyšší pokutu (např. u pirátů silnic). V žádném případě se nejedná o přestupky, které udělá řidič omylem. Nejvyšší možná pokuta, kterou bude možné ve správním řízení udělit, je 75 000 korun. Vztahuje se na nejhrubější porušení zákona, jako je odmítnutí testu na alkohol či jiné návykové látky. 

Alkohol
V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 62 a těžce zraněno 237 osob.

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
14 lidí zemřelo při střetu auta s vlakem, přes 160 střetnutí vlaků s autem za rok 2018.
Srážka vlaku s kamionem v Uhříněvsi

Jak jsme vás již informovali, dnes došlo v pražské Uhříněvsi ke srážce vlaku s nákladním automobilem. Při nehodě se lehce zranilo 8 lidí. Moment srážky zachytil čekající řidič a z videa je patrné, že byl přejezd zabezpečený světly i závorami.

Zveřejnil(a) ČT Praha a stř. Čechy dne Pátek 6. září 2019


Porušení zákazu předjíždění
Mezi tři nejčastější příčiny nehod, při nichž dochází k usmrcení, patří dlouhodobě právě nesprávné předjíždění. V roce 2019 bylo v důsledku nesprávného předjíždění na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 113 a těžce zraněno 259 osob. Podíl této příčiny nehod na celkovém počtu usmrcených byl tak v roce 2019 zhruba 20 procent.

Nepřiměřená rychlost byla v roce 2018 příčinou 39% smrtelných nehod. 


V roce 2018 bylo usmrceno 113 chodců, to je o 12 více, než v roce 2017. Viníkem nehod se zraněním či úmrtím chodce je ve většině případů řidič vozidla. K nejčastějším příčinám úmrtí chodců pořád patří nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. 

Z hloubkové analýzy dopravních nehod je patrné, že při střetu vozidla s chodcem ve větší rychlosti než 60 km/h končí nehoda buď úmrtím, nebo těžkým zraněním, smrtelné následky jsou přitom ještě četnější než těžká zranění.
Novinkou v zákoně bude, že horní hranice pokuty ve správním řízení se bude navyšovat na dvojnásobek tehdy, pokud byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší možná výše pokuty je v tomto případě však omezena na 100 000 Kč. K takovým případům ale bude docházet jen výjimečně, a to u silničního pirátství. Naším cílem je, aby úřad měl ve správním řízení větší prostor ke zohlednění všech podmínek, za kterých nehoda vznikla.
Telefon za volantem bude nově za 4 body
20% všech dopravních nehod je zapříčiněno nevěnováním se řízení. Častou příčinou nepozornosti je právě manipulace s telefonem při řízení. A nejde pouze o vyřizování hovorů, ale především o chatování a psaní SMS, což je v konečném důsledku škodlivější, protože obojí vyžaduje oční kontakt.
 

Používání mobilu při řízení je obrovský hazard. Telefon za volantem může za každou 14. dopravní nehodu. Riskující řidič tak neohrožuje pouze sebe, ale i své okolí. I proto nyní navrhujeme zvýšení bodové sazby za použití mobilu při řízení ze dvou na čtyři body.📵

Zveřejnil(a) Ministerstvo dopravy dne Čtvrtek 31. ledna 2019Bezpečnostní pásy
28% řidičů, kteří měli v roce 2018 smrtelnou nehodu, nemělo bezpečnostní pásy (spolujezdci 21%).


Ve spojitosti s agresivními řidiči návrh nového bodového systému počítá s dodržováním bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Dnes lze porušení bezpečné vzdálenosti postihovat pouze v případě, že dojde ke srážce (jinak jej nelze prokázat).​Navrhujeme proto stanovit konkrétní vzdálenost, při níž vždy dochází k porušení bezpečného odstupu, a to navíc už závažným způsobem. Nemusíte mít ale obavy z toho, že se před vás zařadí jiný vůz, "sebere" vám bezpečný odstup a vy se najednou dopustíte přestupku. Měření bezpečné vzdálenosti bude probíhat především na stanovených úsecích, kde policie bude moci pořídit sérii snímků zachycující celou událost a každou bude vyhodnocovat jednotlivě. Nebude se tedy jednat o automatizovaný systém, který by řidiči pokutu sám hned odeslal. 

Pro nákladní vozidla včetně autobusů bude platit, že řidič bude muset na dálnici a silnici při rychlosti vyšší než 50 km/h udržovat za vozidlem jedoucím před ním vzdálenost minimálně 50 metrů.
V případě osobního vozidla je pak při rychlosti 80 km/h stanovena vzdálenost na 30 metrů. Ve městech se bude postupovat podle stávající úpravy.Postih už zavedlo např. Německo, Rakousko, Slovensko. Doporučený odstup 2 vteřiny nedodržuje mimo obec podle policie 30 % řidičů.
Nepodrobení se lékařské prohlídce
U řidičů nad 65 let, na něž se povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce vztahuje, je ve srovnání s ostatními věkovými skupinami častěji přispívajícím faktorem vzniku dopravních nehod zdravotní indispozice nebo zdravotní omezení. Ačkoliv řidiči nad 65 let nepatří mezi věkové skupiny s nadprůměrným podílem na zavinění dopravních nehod s usmrcením a těžkým zraněním, jsou jedinou věkovou kategorií viníků nehod, u které došlo v letech 2011-2019 k meziročním zhoršením.


Pro celou řadu bagatelních přestupků snižujeme postihy - pokuty na místě by namísto 2 000 korun měly vyjít nanejvýš na 1 500 korun. V našem návrhu jsou pokuty na místě fixně dané, a to skoro pro všechny přestupky – 1 500, 2 500 a 5 000 korun. Jedinou výjimkou jsou přestupky drobné, bagatelní, jako je například neoprávněné stání a zastavení či mírné překročení rychlosti. U těchto přestupků navrhujeme sazbu do 1 500 Kč právě proto, aby policista na místě mohl případný přestupek vyřešit domluvou.