Seznam právnických osob

Seznam právnických osob
Seznamy úřadů a právnických osob

Seznam právnických osob pověřených Ministerstvem dopravy podle zákona o dráhách

Pověření právnických osob ke zkouškám drážních vozidel, která netvoří subsystém evropského železničního systému,  podle § 43 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro vydání pověření - viz příloha.

Seznam pověřených právnických osob.

 

Pověření právnických osob k provádění zkoušek emisních vlastností spalovacích hnacích motorů drážních vozidel podle § 43a odst. 4 zákona o dráhách.

Podmínky pro vydání pověření - viz příloha

V České republice není pověřen žádný subjekt.

 

Pověření právnických osob k provádění zkušebního provozu drážního vozidla, podle § 43b odst. 4 zákona o dráhách.

Podmínky pro vydání pověření je v příloze.

Seznam pověřených právnických osob

 

Pověření právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel (dále jen TBZ),  podle § 60 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro vydání pověření je v příloze.

Seznam pověřených právnických osob k provádění TBZ

 

Pověření právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám určených technických zařízení (dále jen UTZ), která nejsou stanoveným výrobkem, podle § 47 odst. 4 zákona o dráhách.
Podmínky pro vydání pověření je v příloze.

Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ plynových

Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ elektrických

 

Pověření právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám  UTZ, která nejsou stanovenými výrobky, po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace, podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Pověření právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ dopravních, zdvihacích a tlakových, která nejsou stanovenými výrobky,  podle § 47 odst. 4 zákona o dráhách

Podmínky pro vydání pověření - viz příloha.
Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ po zásahu do zařízení

 

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků