ePodání

ePodání
Od 1. června lze plně elektronicky požádat o nový řidičský průkaz v případě vypršení platnosti (tzv. e-podání). Požádat lze přes Portál občana s využitím datové schránky.

Ročně si musí vyměnit řidičský průkaz po uplynutí desetileté platnosti kolem půl až tři čtvrtě milionů řidičů. Nově je možné ušetřit si jednu návštěvu úřadu a vše vyřídit pohodlně on-line. Přes Portál občana je možné díky pár kliknutím žádost podat během několika minut. Běžná výměna je zdarma a nový řidičský průkaz lze vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti.

mapa.png

Jak novou digitální službu využít? Nová funkce ePodání je dostupná na Portálu občana, přihlásit se lze například prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Portál zobrazí formulář, který je předvyplněný údaji z Centrálního registru řidičů.
Následně si řidič či řidička může vybrat jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chce vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu z posledního řidičského průkazu. 

Před závazným podáním žádosti stačí potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené fotografii. Pokud neodpovídá, bude nutné jako doposud osobně navštívit příslušný úřad, kde bude v rámci osobního podání žádosti pořízena fotografie nová.

Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím datové schránky fyzické osoby na podatelnu zvoleného úřadu. Je možné si také nastavit komunikační kanál, tedy SMS nebo e-mail, přes který žadatel dostane informaci o schválení či zamítnutí žádosti. Do 20 dnů přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci. 

portalo-bc.png

Časté otázky

  O co, jak a kde lze zažádat?

 • Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu občana v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti.
 • Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací na www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.
 

Jaká je zde role datové schránky fyzické osoby?

 • Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu. Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat online (více na www.datoveschranky.info).
 • Díky nastavením notifikací na Portálu občana je také možné dostávat všechna upozornění na datové zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu. 
 

Jaký je proces podání žádosti?

 • Portál občana Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního řidičského průkazu.
 • Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, musíte, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím Vaší datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů. 
 

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

 • Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti.
 • Na Portálu občana je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, budete opět notifikován o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu.


Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?

 • Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.


Co dělat s neplatným řidičským průkazem?

 • Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.
 

Je možné požádat elektronicky také o vydání řidičského průkazu například z důvodu změny příjmení nebo ztráty?

 • Ne, možnost požádat elektronicky o vydání řidičského průkazu v ostatních případech je plánována v dalších etapách projektu, na kterých již však nyní Ministerstvo dopravy pracuje, nejdříve však musely být pokryty případy, které představují nejčastější důvody podání žádosti. Nejedná se zde pak o bezplatné vydání a je tedy nutné uhradit správní poplatek. S tímto se pojí nejen nutnost legislativní úpravy, ale také dalšího rozvoje systémů, zřízení platební brány, atd.
 • je možné zažádat elektronicky o expresní výměnu, tj. do 5 pracovních dnů?
 • V této etapě to možné nebude, jelikož se jedná o úkon spojený s úhradou správního poplatku. Tyto úkony budou řešeny v navazující etapě projektu, viz výše.


Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

 • V případě dotazů či problémů s odesláním žádosti se neváhejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz.
 • Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, na který jste odeslali vaši žádost.
 • Pokud máte jiné dotazy týkající se agend dopravy, neváhejte se obrátit na posta@mdcr.cz.