1. kolo AP rok 2008

1. kolo AP rok 2008
10. 10. 2016 8:48:22Akční plány ke snížení hluku z dopravy

JIŽ UKONČENO v roce 2008

JIŽ UKONČENO v roce 2008

Výčet právních předpisů, na základě nichž jsou Akční plány vypracovány

  • směrnice EU 2002/49/EC – o snižování hluku v životním prostředí,
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění – projednává se novela zákona
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění
  • vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v platném znění

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám – I. Etapa - 1. kolo (konec 2008)

Návrhy akčních plánů byly zveřejněny podle vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), ve znění pozdějších předpisů, s možností zaslání připomínek, podnětů a stanovisek.

Ministerstvo dopravy podle Čl. XII. odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistilo pořízení akčních plánů pro

  • okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví státu a po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok (cca 16 400 voz/den),
  • železniční tratě, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok,
  • v blízkosti hlavních letišť, kde se uskuteční více než 50 000 vzletů a přistání za rok.

Ministerstvo dopravy předalo 18.7.2008 projednané a upravené akční plány Ministerstvu zdravotnictví a na základě jeho žádosti i všem Krajským hygienickým stanicím.

 

Akční plány – I. Etapa (ukončení 2008)

 

Letecká doprava

 

Akční plán Vypořádání připomínek, podnětů a stanovisek

Akční plán LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ - část I

Akční plán LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ - část II

Vypořádání připomínek

 

 

Železniční doprava

 

Akční plán Vypořádání připomínek, podnětů a stanovisek
Akční plán - hlavní železníční tratě Vypořádání připomínek

 

 

Silniční doprava

- mimo katastrální území měst Praha, Brno a Ostrava

 

Akční plán Vypořádání připomínek, podnětů a stanovisek
Jihočeský kraj Vypořádání připomínek

Jihomoravský kraj

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Vypořádání připomínek
Karlovarský kraj Bez připomínek
Královehradecký kraj Vypořádání připomínek
Liberecký kraj Vypořádání připomínek

Moravskoslezský kraj

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Vypořádání připomínek

Olomoucký kraj

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Vypořádání připomínek
Pardubický kraj Vypořádání připomínek
Plzeňský kraj Vypořádání připomínek

Středočeský kraj

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Vypořádání připomínek
Ústecký kraj Vypořádání připomínek

Kraj Vysočina

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Vypořádání připomínek

Zlínský kraj

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Vypořádání připomínek

 

 

Silniční doprava

- týká pouze stávajících silnic I. třídy, rychlostních silnic a dálnic v majetku státu.

- v území aglomerace dle vyhlášky č. 561/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Akční plán Vypořádání připomínek, podnětů a stanovisek

Akční plán LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ - část I

Akční plán LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ - část II

Vypořádání připomínek

 

 

Železniční doprava

 

Akční plán Vypořádání připomínek, podnětů a stanovisek
Akční plán - hlavní železníční tratě Vypořádání připomínek

 

 

Silniční doprava

- mimo katastrální území měst Praha, Brno a Ostrava

 

Akční plán Vypořádání připomínek, podnětů a stanovisek

Aglomerace Praha

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

 

Vypořádání připomínek

Aglomerace Brno

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Bez připomínek

Aglomerace Ostrava

mapy: 1-D, 1-N, 2-D, 2-N

Vypořádání připomínek

 Zpět na výpis článků