Veřejné zakázky a prodej/pronájem majetku

Veřejné zakázky a prodej/pronájem majetku

Ministerstvo dopravy je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj Tender arena na adrese: https://www.tenderarena.cz/

Zároveň je jako profil zadavatele využíváno i elektronické tržiště TENDERMARKET na adrese: https://www.tendermarket.cz/Z00000514.profil
 

 

Prodej/pronájem majetku

Vnitrorezortní nabídky vyžadované zákonem č. 219/2000 Sb. jsou uveřejňovány na webových stránkách jednotlivých rezortních organizací.

 

Položek celkem: 0