Statistiky

Statistiky
Statistika končících řidičských průkazů v roce 2017
Řidičské průkazy
Ročenky dopravy ČR
Formuláře statistických výkazů Ministerstva dopravy (schválené formuláře výkazů)
Elektronický sběr formulářů statistických výkazů Ministerstva dopravy
Čtvrtletní přehledy základních ukazatelů
Čtvrtletní mezinárodní přehledy – členské státy EU
Přepravní proudy věcí
Přeprava věcí na území ČR
Hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad vozidel při pravidelných TP

Celkem dokumentů:726