Statistiky

Statistiky
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2016
Řidičské průkazy
Statistika II. pol./2016 (k 1.1.2017)
Archiv statistik
Statistika I. pol./2016 (k 1.7.2016)
Přeprava věcí na území ČR
Číselníky používané ve výkazech v resortu MD
Souhrnný přehled o přepravě cestujících a věcí po železnici 2016
Souhrnný přehled o autobusové dopravě 2016
Souhrnný přehled o silniční nákladní dopravě 2016

Celkem dokumentů:737