Ing. Václav Krumphanzl

ŽivotopisIng. Václav Krumphanzl
ředitel Odboru pozemních komunikací od 12. 3. 2018