Dokumenty

Dokumenty
Mezinárodně platné průkazy a osvědčení STCW vystavované v ČR
Zdravotní způsobilost
Formuláře žádostí
Přepravní a tarifní věstník 12/2018
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Přepravní a tarifní věstník 11/2018
Věstník dopravy 6/2018
Povinnost využívat AIS transpondéry a prohlížeče elektronických plavebních map
Metodické pokyny - Stanoviska - Usměrnění
Silniční doprava - stanoviska MD

Celkem dokumentů:715