Dokumenty

Dokumenty
Novinky v prokazování finanční způsobilosti od 21.2. a od 22.5.2022
Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
Metodické vedení v oblasti liniového zákona
Metodické vedení v oblasti liniového zákona
Přepravní a tarifní věstník 1/2022
Přepravní a tarifní věstníky 2022
Věstník dopravy 1/2022
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Metodika pro převod vozidel
Metodická pomůcka pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících přístupných pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve veřejné linkové dopravě

Celkem dokumentů:1103