Dokumenty

Zrušit filtry

4. Kolo Akčních plánů rok 2024

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám – 4. kolo vyhotovení rok 2024Ministerstvo dopravy podle zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  - dle odst. 1) § 81 - Ministerstvo dopravy:  v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí podle údajů ze strategických hlukových...

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových...

Státní plán bezpečnosti – 2. vydání (2024-2026)

Aktualizace Plánu moderního zabezpečení české železnice – Implementace ETCS

Materiál  představuje základní koncepci implementace ETCS na celou železniční síť ve vlastnictví České republiky. Jedná se o revidovanou verzi dokumentu schváleného usnesením vlády č. 795 ze dne 13. září 2021. Důvodem této revize jsou nové zkušenosti při zavádění výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS, změny v procesu přípravy vybraných infrastrukturních staveb, změna koncepce obnovy...

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Přepravní a tarifní věstník 12/2024

Celkem dokumentů:1386