Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webová stránka www.mdcr.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Ministerstvo dopravy ČR se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.mdcr.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že pro vyhledávání je použit vyhledávací formulář závislý na JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 13. listopadu 2021. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem dopravy.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail posta@mdcr.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Odpovědnost za zveřejňované údaje

Ministerstvo dopravy České republiky neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Všechny informace zpřístupňované prostřednictvim tohoto WWW serveru zůstávají majetkem Ministerstva dopravy České republiky. (c) 2001-2021, Ministerstvo dopravy České republiky

Využití obsahu

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek licenci Creative Commons: Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Prohlížení dokumentů v PDF a videa

Na serveru www.mdcr.cz jsou některé informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. K jejich prohlížení, je možné si zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader.

Správa WWW serveru

Správce tohoto WWW serveru si vyhrazuje právo omezit bez dalšího upozornění přístup těm uživatelům sítě Internet, kteří se pokusí narušit bezpečnost nebo funkčnost tohoto serveru nebo ostatních zařízení počítačové sítě Ministerstva dopravy České republiky.

Dostupnost WWW přes IPv6

Tyto stránky jsou dostupné přes internetový protokol IPv6.

Kontakt

Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu tiskové oddělení Ministerstva dopravy press@mdcr.cz.

Informace o technických problémech při zobrazovaní těchto stránek pište na adresu posta@mdcr.cz.