Odborné kurzy Ministerstva dopravy ve VS Kojetín pro rok 2022

Odborné kurzy Ministerstva dopravy ve VS Kojetín pro rok 2022
27.01.2022 12:25:51Krizové řízení MD
Odborné kurzy Ministerstva dopravy ve VS Kojetín pro rok 2022

NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ MINISTERSTVA DOPRAVY PRO ROK 2022


Pro rok 2022 připravilo Samostatné oddělení bezpečnostní následující odborné kurzy, které budou
organizovány ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně:
 
  Termín kurzu Název kurzu
1.  11. – 14. 4. Kurz projektování provizorních mostů
2.  2. – 6. 5. Kurz stavby modulární lávky typu ML 18 a ML 36
3.  9. – 13. 5. Kurz stavby provizorních mostů ze soupravy typu MMS – Montovaný most silniční a MS – Mostová souprava
4.  16. – 20. 5. Kurz stavby provizorních železničních a silničních mostů pro Vyšší odbornou školu Děčín
5.  30. 5. – 3. 6. Kurz stavby pilíře železničního mostního PIŽMO
6.  6. – 10. 6.
OBSAZENO
Kurz krizových manažerů a stavebních organizací v oblasti dopravní infrastruktury zaměřený na dočasnou obnovu železničních a silničních mostů
7.  13. – 17. 6. Kurz stavby PMS – Pontonová mostová souprava
8.  22. – 26. 8. Kurz stavby provizorních železničních a silničních mostů pro Univerzitu Pardubice
9.  5. – 9. 9.
OBSAZENO
Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (1. ročník)
10. 12. – 16. 9. Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (2. ročník)
11.  19. – 23. 9. Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (3. ročník)
12.  14. 9. Prezentace činnosti Výcvikového střediska Ministerstva dopravy a ukázka stavby Těžké mostové soupravy pro ústřední správní úřady a krajské úřady
13.  3. – 7. 10. Kurz obsluhy elektrocentrál EC nad 30 kVA
Ad 1)   Obsahem kurzu je odborná příprava projektantů v oblasti navrhování a používání materiálů provizorních mostů včetně mostního pilíře PIŽMO uložených u Správy státních hmotných rezerv a v provozních zásobách Ředitelství silnic a dálnic ČR spojená s praktickou ukázkou těchto materiálů.
Kurz je doporučen pro firmy z oblasti projektování mostní dopravní infrastruktury.

Termín pro odeslání přihlášky:                       do 28. března 2022
 
Ad 2)   Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání stavby provizorních lávek určených
pro pohyb osob z materiálů modulárních lávek systému ML 18 a ML 36. Modulární lávky se používají pro převedení pěší a cyklistické dopravy přes překážky v případě krizových stavů a při rekonstrukcích či výstavbě mostních objektů.

Kurz je doporučen zejména pro organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob
a pro zhotovitele mostních konstrukcí zařazených jako dodavatelé nezbytných dodávek stavby provizorních mostů a provizorních lávek v systému nouzového hospodářství.

Termín pro odeslání přihlášky:                        do 18. dubna 2022
 
Ad 3)   Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Mostové soupravy MS
a Montovaného mostu silničního MMS.

Kurz je doporučen zejména pro organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, pro pracovníky z krizových pracovišť obcí, krajů, pro subjekty zaměřené na obnovu
a údržbu mostních objektů nebo které jsou předurčeny jako dodavatelé nezbytných dodávek v systému nouzového hospodářství, pro specialisty rezortu obrany se zaměřením
na dopravní a ženijní odbornosti a specialisty na operační přípravu státního území,
pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Termín pro odeslání přihlášky:                        do 25. dubna 2022
 
Ad 4)   Obsahem kurzu je získání základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO za účelem  rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Tento kurz je celý vyčleněn pro VOŠ Děčín.

Ad 5)   Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání jednotlivých prvků mostního pilířového materiálu PIŽMO včetně montážních prostředků, navrhování typizovaných pilířů a zásady montáže a demontáže spojené s praktickým zvládnutím základních technologických postupů.
Kurz je doporučen zejména pro zhotovitele mostních konstrukcí zařazených jako dodavatelé nezbytných dodávek stavby provizorních mostů a provizorních lávek v systému nouzového hospodářství.

Termín pro odeslání přihlášky:                        do 16. května 2022

Ad 6)   Obsahem kurzu je získání základních znalostí a praktických dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, modulárních lávek a dále znalostí k rozhodování o použití a navrhování uvedených konstrukcí v krizových situacích, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Kurz je doporučen pro pracovníky krizového řízení a dopravy na krajských úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, pro státní organizaci Správa železnic, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro zhotovitele mostních konstrukcí zařazených jako dodavatelé nezbytných dodávek stavby provizorních mostů a provizorních lávek v systému nouzového hospodářství a pro specialisty rezortu obrany se zaměřením na dopravní a ženijní odbornosti a specialisty na operační přípravu státního území.

Termín pro odeslání přihlášky:                        do 23. května 2022
 
Ad 7)   Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů pontonové mostové soupravy PMS.
Kurz je doporučen pro výcvik ženijních specialistů rezortu obrany, dále se ho mohou zúčastnit organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, specialisté Ministerstva obrany na operační přípravu státního území, studenti civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Termín pro odeslání přihlášky:                        do 30. května 2022
 
Ad 8)   Obsahem kurzu je získání základních znalostí a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, a PIŽMO, dále znalostí k rozhodování o použití a navrhování uvedených konstrukcí v krizových situacích, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Tento kurz je celý vyčleněn pro Dopravní fakultu Univerzity Pardubice.
 
Ad 9 až 11) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Těžké mostové soupravy TMS. Tento kurz je rozdělen na 3 samostatné týdenní bloky a podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je účast na všech třech blocích v posledních pěti letech.

Kurz je doporučen pro organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob,
pro zhotovitele mostních konstrukcí zařazených jako dodavatelé nezbytných dodávek stavby provizorních mostů a provizorních lávek v systému nouzového hospodářství a pro specialisty rezortu obrany se zaměřením na dopravní a ženijní odbornosti a specialisty na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.
 
Termín pro odeslání přihlášky:                        do 22. srpna 2022        (1. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:                        do 29. srpna 2022        (2. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:                        do 5. září 2022              (3. ročník)
 
Ad 14) Předmětem akce je prezentovat činnost Výcvikového střediska Ministerstva dopravy a provést ukázku stavby Těžké mostové soupravy pro zástupce ústředních správních úřadů a krajských úřadů.
Tato akce je vyhrazena pro pozvané hosty Ministerstva dopravy. Pozvánka a organizační pokyny budou vypracovány samostatným dopisem.
 
Ad 15) Obsahem kurzu je odborná příprava obsluh elektrocentrál nad 30 kVA.
Tento kurz je celý vyčleněn pro Správu státních hmotných rezerv - ochraňovatele pohotovostních zásob a další organizace podílející se na krizové připravenosti a řešení krizových situací a mimořádných událostí.
 
V případě potřeby a konkrétního požadavku krajského úřadu lze mimo výše uvedené termíny odborných kurzů využít v průběhu roku 2022 objekt Výcvikového střediska pro konání společných pracovních porad Ministerstva dopravy s krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
 

Organizační pokyny:

Místo konání:   Výcvikové středisko Ministerstva dopravy v Kojetíně (VS MD)

Vybavení účastníků:  pracovní oděv (obuv a plášť do deště pro případ špatného počasí), pracovní rukavice, pracovní bezpečnostní obuv dle normy EN ISO 20345:2011 s ochrannou bezpečnostní tužinkou na ochranu prstů a s odolným podešvem proti proříznutí nebo propíchnutí, poznámkový sešit, psací a kreslicí potřeby, přezůvky (domácí obuv)

Doprava:   individuální

Ubytování a strava:  zajištěno bezplatně v areálu VS MD, včetně lůžkovin a osušek pro každého účastníka kurzu

Potvrzení účasti:  vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky organizačnímu vedoucímu kurzu nejpozději  ve výše uvedených termínech pro odeslání přihlášky do jednotlivých kurzů

Příjezd:  v den zahájení kurzu do 12:00 hod. K areálu VS MD se dostanete ze středu města  Kojetín po silnici I/47 směr Přerov, cca 5 m před značkou označující konec obce odbočte vlevo na mostek postavený z mostního provizoria MS přes Mlýnský náhon, následně vpravo na místní komunikaci vedoucí k řece Moravě. Bezprostředně před mostem přes řeku Moravu odbočte vlevo na místní obslužnou asfaltovou komunikaci vedoucí podél řeky Moravy a protipovodňové zdi přímo k areálu VS MD.

Odeslání přihlášky:  elektronicky na email: Stanislav.Kratky@rsd.cz, v kopii petra.sykorova@mdcr.cz

kojetin-(2).png


Organizační vedoucí kurzu:
Stanislav Krátký – vedoucí školicího střediska
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středisko mostních provizorií
Koberská 402
798 07 Brodek u Prostějova
mobil:   725 510 103,
e-mail:  Stanislav.Kratky@rsd.cz


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků