Veřejná konzultace Evropské komise k městské mobilitě

Veřejná konzultace Evropské komise k městské mobilitě
07.07.2021 16:30:00Aktuální témata
Veřejná konzultace Evropské  komise k městské mobilitě
Evropská komise vyhlásila novou veřejnou konzultaci k iniciativě na podporu rozvoje městské mobility v členských státech EU. Tato iniciativa má podpořit členské státy v rozvoji systémů městské dopravy, které jsou bezpečné, inteligentní, odolné a udržitelné a přispějí ke zlepšení života obyvatel měst. Veřejná konzultace je určena hlavně městům, místním samosprávám, subjektům činným v oblasti městské mobility a bezpečnosti silničního provozu a občanům žijících ve městech, ale své příspěvky mohou zasílat všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Konzultace je otevřena do 23. září 2021.

Evropská komise v rámci veřejné konzultace připravila dotazník „Mobilita ve městech“, který jí má pomoci shromáždit informace týkající se hlavních směrů plánovaného rámce EU pro městskou mobilitu. Konkrétně by z konzultace měly vyplynout poznatky ohledně toho, jak městské oblasti v EU mohou:
  • přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů z dopravy a k dalším cílům Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, a to včetně jejího milníku, totiž aby do roku 2030 bylo uhlíkově neutrálních 100 evropských měst,
  • zlepšovat kvalitu života městského obyvatelstva EU, a to řešením problémů způsobovaných městskou mobilitou, jako je znečištění ovzduší, dopravní přetížení, hluk, dostupnost, bezpečnost silničního provozu, a zároveň podporováním tělesné aktivity,
  • zvyšovat podporu a využívání nejudržitelnějších druhů dopravy (zejména veřejné dopravy a aktivní mobility) a městské logistiky s nulovými emisemi.

Na veřejnou konzultaci lze odpovědět vyplněním dotazníku na webových stránkách Evropské komise.


Zpět na výpis článků