Usnesení a dokumenty ICAO a ECAC

Usnesení a dokumenty ICAO a ECAC
Životní prostředí
Standardy a doporučené postupy k hluku letadel byly poprvé přijaty Radou ICAO v r. 1971 a označeny jako Příloha 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. Tato příloha byla v r. 1980 doplněna o postupy týkající se emisí letadel.
 
ICAO Oběžník 303-AN/176 - Provozní možnosti snižování spotřeby pohonných hmot a redukce emisí
 
Letecký předpis L 16/I - Ochrana životního prostředí - Svazek I - Hluk letadel
Aplikace přílohy č. 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví
Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 227/2002 ze dne 12. 3. 2002
 
Letecký předpis L 16/II - Ochrana životního prostředí - Svazek II - Emise letadlových motorů
Aplikace přílohy č. 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví
Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 29 655/98 ze dne 17. 11. 1998
 
 
Doc 9184-AN/902 - Plánování letišť z hlediska ochrany životního prostředí
 
ICAO Oběžník 205-AN/1/25 - Doporučená metoda pro výpočet hlukových pásem letišť
 
ECAC.CEAC Doc. 29, Standardní metoda výpočtu hlukových pásem kolem civilních letišť

Doc 9501-AN/929 - Technický manuál k používání postupů na ochranu životního prostředí při certifikaci letadel

Doc 9829-AN/451 - Směrnice vyváženého přístupu k řízení hluku letadel


Zpět na výpis článků