Podmínky vydávání Přepravního a tarifního věstníku

Podmínky vydávání Přepravního a tarifního věstníku
06.01.2020 13:43:14Podmínky vydávání Přepravního a tarifního věstníku
V roce 2020 bude Ministerstvo dopravy vydávat Přepravní a tarifní věstník podle potřeby, zpravidla dvakrát měsíčně ve čtrnáctidenních intervalech.
 
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:

10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 6. března, 20. března, 3. dubna, 17. dubna, 1. května, 15. května, 29. května, 12. června, 26. června, 10. července, 24. července, 7. srpna, 21. srpna, 4. září,
18. září, 2. října, 16. října, 30. října, 13. listopadu, 27. listopadu, 11. prosince
.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Prepravni-a-tarifni-vestnik. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních dnů od uzávěrky.
 
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc, *.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
 
Příspěvky do Přepravního a tarifního věstníku jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.


 
 


Zpět na výpis článků